Lokal Egzoz Havalandırma Sistemi

Lokal egzoz havalandırma sistemi, işyeri ortamına kirletici yayılmasına neden olan genel havalandırmanın aksine kaynağın yakınında kirleticiyi yakalama yoluyla hava kirleticilerini kontrol etmek için kullanılır. Toksik kirletici, işçinin nefes bölgesine ulaşmadan önce kontrol edildiğinden lokal sistem çok daha etkili bir yoldur.

Genellikle,

 • Hava kirleticinin ciddi sağlık riski oluşturması
 • Büyük miktarlarda toz veya duman üretilmesi
 • Soğuk havalarda havalandırmadan dolayı ısınma giderlerinin artma endişesinin olması
 • Emisyon kaynaklarının az olması
 • Emisyon kaynaklarının işçilerin nefes alma bölgesi yakınında bulunması durumlarında tercih edilir.

Lokal Egzoz Havalandırmanın Bileşenleri

 • Kirleticiyi kaynağında yakalaması için bir davlumbaz veya açıklık
 • Sistem içinde kimyasalları taşıması için kanallar
 • Sistemdeki hareketli havayı temizlemesi için hava temizleme cihazı (Her zaman gerekmez)
 • Sistem içinde havanın hareketi ve dışarı atılması için fanlar
 • Kirli havanın atılması için egzoz bacası

Genel Havalandırma ve Lokal Egzoz Havalandırmanın Karşılaştırılması
Genel havalandırmanın avantajları:

 • Düşük ekipman ve kurulum maliyetleri.
 • Az bakım gerektirmesi.
 • Düşük dozda toksik madde içeren kimyasallar için etkili olması.
 • Parlayıcı ve yanıcı gazlar veya buharlar için etkili olması.
 • Hareketli veya dağılmış kirleticiler için en iyi havalandırma sağlaması.

Dezavantajları:

 • Kirleticilerin tamamen ortadan kalkmaması.
 • Yüksek dozda toksik madde içeren kimyasallar için kullanılamaması.
 • Toz, metal dumanları, çok miktarda gaz veya buhar için etkili olmaması.
 • Yüksek miktarda ısıtılmış ya da soğutulmuş taze hava gerektirmesi.
 • Düzensiz veya gaz ve buhar yayınımları için etkili olmaması.

Lokal Egzoz Havalandırmasının Avantajları:

 • Kirleticiyi kaynağında yakalar ve uzaklaştırır.
 • Yüksek dozda toksik madde içeren kimyasallar için tek seçenek.
 • Tozlar ve metal dumanları dâhil çok kirletici çeşidini tutabilir.
 • Daha az taze hava gerektirir. Bu sayede de daha az hava dışarı atılır.
 • Az taze hava gerektirdiği için ısıtma ve soğutma maliyeti düşük.

Dezavantajları:

 • Tasarım, montaj ve ekipman için yüksek maliyet.
 • Düzenli temizlik, kontrol ve bakım gerektirir.

Havalandırma Sistemlerinde Karşılaşılan Bazı Zorluklar

 • Sistem, özellikle filtreler, kirleticilerden dolayı yıllar içinde bozulmakta.
 • Sürekli bakım gerektirmekte
 • Problemlerin teşhisi ve gerçekçi ölçümler için düzenli ve rutin testler gerekmekte.

Sistemin etkili bir şekilde çalışmaya devam etmesi için havalandırma sisteminde sadece
uzman personel değişiklik yapmalıdır.

İyi bir havalandırma sisteminde:

 1. Ortama gerekli taze hava sağlanmalı,
 2. Ortamda rahatsızlık oluşturacak hava akımı (cereyan) olmamalı,
 3. Havalandırma sistemi, ortam havasını üniform bir şekilde dağıtıp toplamalı,
 4. Varsa vantilatörler sessiz çalışmalıdır.

Taze Hava ve Negatif Basınç

İşyerinden egzoz havasının atılması için lokal havalandırmaya yeterli havanın sağlanması gerektiği, önemli olan ve gözden kaçırılan bir konudur. Yüksek hacimde hava dışarı atıldığı halde yeterli taze hava sağlanmazsa, işyeri havaya ‘aç’ olur ve işyerinde negatif basınç oluşur.

İşyerinde negatif basınç havalandırma sistemi üzerindeki basıncı artırır ki bu da daha az hava taşınmasına neden olur. Hava, dışarı çıkan hava oranını dengelemek için kapı aralıklarından, pencerelerden veya küçük açıklıklardan binaya girmeye çalışır. Binanın aşırı negatif basınç altında olduğunu anlamak için en kestirme yol, kapıları açarken zorlanmanızdır.

Ayrı bir giriş fanı (egzoz fanlarından uzağa yerleştirilmiş bir fan) dışarıda kirlenmemiş taze hava getirmek için kullanılmalıdır. Hava temiz olmalı ve ihtiyaca göre kışın ısıtılmış, yazın serinletilmiş olmalıdır.