Yapılarda kullanılan tesisatlarda (boru/kanal) izolasyonun yapılması, yapının ısıtılması ya da soğutulması için harcanan enerjiden büyük oranlarda tasarruf edilmesini sağlar.

Tesisatlarda ısıl yalıtımın yanında, ses ve yangın yalıtımı da yapılmaktadır.

Koca havalandırma olarak tüm dikey ve yataydaki tesisat borularında ve ısıtma soğutma yapılan tüm havalandırma kanallarında, vanalarda uygun izolasyon uygulamaktayız. Yapıların mekanik odalarında ısı kayıplarını önlemek için ısıl yalıtımı; havalandırma kanallarının özellikle menfez çıkışlarında sesi önlemek amacıyla ses izolasyonu ve soğutma ünitelerinde özellikle yoğuşmayı engellemek amacıyla ona uygun şekilde izolasyon yapılmaktadır.